requesting emails sent to or received from Peter Daszak a British zoologist

Bangor University Nid oedd gan y wybodaeth y gofynnwyd amdani.

Dear Bangor University,

Information held in private email accounts can be subject to the Freedom of Information Act 2000.

I am therefore requesting emails sent to or received from Peter Daszak a British zoologist, consultant and public expert on disease ecology, in particular on zoonosis. He is a president of EcoHealth Alliance, a nonprofit non-governmental organization that supports various programs on global health and pandemic prevention.

I would like copies of any e-mails sent to or received from Peter Daszak over a 1-year period
1st December 2019 to 1st December 2020

Your I.T department will be able to get these from the server with ease.

Thank you for your help.

Yours faithfully,

Chris Richings

Information Compliance Shared mailbox, Bangor University

Diolch am eich neges. Mae staff y Brifysgol yn gweithio o adref ar hyn o
bryd, ac oherwydd hynny, y dull gorau o gysylltu â ni fydd drwy e-bost.
Byddwn yn ymateb mor fuan â phosib i'ch ymholiad.

 

Ar gyfer ymholiadau'r Iechyd a Diogelwch cysylltwch â
[1][email address]

 

Ar gyfer ymholiadau’r Mewnfudo cysylltwch â [2][email address]

 

Ar gyfer ymholiadau sy’n gysylltiedig â Rhyddid Gwybodaeth cysylltwch â
[3][Bangor University request email]

 

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â chwynion cysylltwch â
[4][email address]

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud ag apeliadau academaidd cysylltwch  â 
[email address]

 

 

Diolch,

Gwenan

 

 

Thank you for your message. The University's staff are currently working
from home and therefore the best way to contact us is by e-mail. We will
respond to your enquiry as quickly as possible.

 

For Health and Safety enquiries, please contact
[5][email address]

 

For enquiries relating to Immigration, please contact
[6][email address]

 

For enquiries relating to Freedom of Information, please contact
[7][Bangor University request email]

 

For enquiries relating to Complaints, please contact
[8][email address]

 

For enquiries relating to Academic Appeals, please contact
[9][email address]

 

Thank you.

 

 

Gwenan

 

Mae croeso i chi gysylltu gyda'r Brifysgol yn Gymraeg neu Saesneg

You are welcome to contact the University in Welsh or English

Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys
deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y
cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon
trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges.
Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio,
cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu
safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn
cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod
y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn
ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr
e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae
rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.

This email and any attachments may contain confidential material and is
solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this
email in error, please notify the sender immediately and delete this
email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain
or disclose any information contained in this email. Any views or opinions
are solely those of the sender and do not necessarily represent those of
Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly
stated in the body of the text of the email, this email is not intended to
form a binding contract - a list of authorised signatories is available
from the Bangor University Finance Office.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[Bangor University request email]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]
6. mailto:[email address]
7. mailto:[Bangor University request email]
8. mailto:[email address]
9. mailto:[email address]

Information Compliance Shared mailbox, Bangor University

Our Ref. FOI2322

 

Dear Chris Richings,

 

Thank you for your Freedom of Information request, received by email on
the 3^rd June 2021.

 

We will now consider your request and you will receive the information
requested within the statutory timescale of 20 working days, as defined by
the Freedom of Information Act 2000, subject to the information not being
exempt or containing reference to a third party.

 

For your information, the Act defines a number of exemptions which may
prevent release of the information you have requested. There will be an
assessment, and if any of the exemption categories apply then the
information will not be released. You will be informed if this is the
case, including your rights of appeal.

 

If the information you requested contains reference to a third party, then
they may be consulted prior to a decision being taken on whether or not to
release the information to you. You will be informed if this is the case.

 

If you have any queries please contact us.

 

Kind regards,

Compliance Team

 

[1][IMG] Tîm Cydymffurfio Compliance Team

Llywodraethu a Chydymffurfio Governance and Compliance

Gwasanaethau Corfforaethol Corporate Services

E-bost: Email:
[2][Bangor University request email] [8][Bangor University request email]
Phone: 01248 388530
Ffôn: 01248 388530
Bangor University, Bangor,
Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG
Gwynedd, LL57 2DG
Registered Charity: No. 1141565
Elusen Gofrestredig: Rhif 1141565
[9][IMG][10]@BangorUni
[3][IMG][4]@prifysgolbangor [11][IMG][12]/BangorUniversity
[5][IMG][6]/PrifysgolBangor
[13]TEF Gold
[7]FfRhA Aur

 

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Information Compliance Shared mailbox, Bangor University

Our Ref. FOI2322

 

Dear Chris Richings,

 

Further to your request for information, the University's response is
below:

 

Peter Daszak is not employed by the University and does not have an email
account with the University. We therefore do not hold the information that
you have requested.

 

Please note that the University has a formal complaints procedure. If you
are unhappy with the service you have received in relation to your request
and wish to make a complaint or request a review of our decision you
should write to the University’s Governance & Compliance Office in the
first instance ([1][Bangor University request email]) explaining the grounds
for your complaint. In line with guidance from the Information
Commissioner’s Office, an appeal request must be submitted within two
months of the University’s final response to this Freedom of Information
Act request.

 

Kind regards,

Compliance Team

 

[2][IMG] Tîm Cydymffurfio Compliance Team

Llywodraethu a Chydymffurfio Governance and Compliance

Gwasanaethau Corfforaethol Corporate Services

E-bost: Email:
[3][Bangor University request email] [9][Bangor University request email]
Phone: 01248 388530
Ffôn: 01248 388530
Bangor University, Bangor,
Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG
Gwynedd, LL57 2DG
Registered Charity: No. 1141565
Elusen Gofrestredig: Rhif 1141565
[10][IMG][11]@BangorUni
[4][IMG][5]@prifysgolbangor [12][IMG][13]/BangorUniversity
[6][IMG][7]/PrifysgolBangor
[14]TEF Gold
[8]FfRhA Aur

 

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir