Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywJon Collier mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Request for information regarding council owned commercial rental properties

Jon Collier made this Rhyddid Gwybodaeth request to Pembrokeshire Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

We're waiting for Jon Collier to read recent responses and update the status.

Pembrokeshire Council,
As a follow up could the council please provide updated information to the same request posed in 2016 :
Please can you provide a list of properties owned by Pembrokeshire County Council
currently allocated for the purpose of renting to other organisations for commercial
purposes, which are located in Haverfordwest.
For each property could you provide the following information
- The address
- Whether it is currently occupied
- If not occupied, how long it has been empty – if occupied, how long it has
been occupied by the current tenant – The rent chargeable – The business
rates chargeable

I note that the original request was not fully answered by the information on the spread sheet, if again the request cannot be fully answered a brief explaination why it cannot be answered would be useful and courteous.

Yours sincerely,

J Collier

Freedom Of Information, Pembrokeshire Council

1 Atodiad

If you have received this email in error, please notify us by telephone on
01437 764551 and delete it from your computer immediately. Os ydych chi
wedi derbyn yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, byddwch cystal â rhoi gwybod
inni trwy ffonio 01437 764551. Wedyn dylech ddileu’r e-bost ar unwaith
oddi ar eich cyfrifiadur.

 

Thank you for contacting Pembrokeshire County Council.  We acknowledge
receipt of your request for information.

 

Depending upon the nature of your request it will be processed under the
Freedom of Information Act 2000, or the Environmental Information
Regulations 2004.

 

In either case a response will be issued no later than 14/02/2019, which
is the 20 working day statutory timescale.  If we require additional time
we will inform you in accordance with the legislation.

 

Responses to requests for information are routinely published on the
Council’s website: [1]disclosure log.  If you find the information you
have requested is already available on our website please contact us to
cancel your request. 

 

The Freedom of Information Team’s Fair Processing Notice, is available on
our website:
[2]https://www.pembrokeshire.gov.uk/privacy...

 

 

 

Kind regards,

 

 

[3]cid:image001.jpg@01D417A1.51023660 The FOI Team

 

Pembrokeshire County
Council / Cyngor Sir Benfro

County Hall / Neuadd y Sir

Haverfordwest / Hwlffordd

SA61 1TP

 

Tel / Ffon: 01437 77 5272 /
5380

Email / E-bost:
[4][Pembrokeshire Council request email]

Publication Scheme: [5]https://www.pembrokeshire.gov.uk/publica...

Cynllun Cyhoeddi: [6]https://www.sir-benfro.gov.uk/cynllun-cy...

 

Disclosure Log:
[7]https://www.pembrokeshire.gov.uk/freedom...

Cofnod Datgeliadau:
[8]https://www.sir-benfro.gov.uk/rhyddid-gw...

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Evans, Alison, Pembrokeshire Council

3 Atodiad

If you have received this email in error, please notify us by telephone on
01437 764551 and delete it from your computer immediately. Os ydych chi
wedi derbyn yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, byddwch cystal â rhoi gwybod
inni trwy ffonio 01437 764551. Wedyn dylech ddileu’r e-bost ar unwaith
oddi ar eich cyfrifiadur.

 

Dear Mr Collier,

 

This is to inform you that your request has been considered and our
response is provided in the attached document.  We trust this information
meets your requirements at this time and we believe this request is
complete and now closed. Should any further information be requested
regarding this topic, a separate request will need to be submitted.

 

If you believe you have not been provided with the information you
requested, you have the right to request an internal review.  Internal
review requests should be submitted within two months of the date of
receipt of the response to your original request, and should be addressed
to:

 

Katy Holman

Information Governance & Freedom of Information Officer

Pembrokeshire County Council

County Hall

Haverfordwest

SA61 1TP

[1][Pembrokeshire Council request email]

 

If you are not satisfied following the outcome of a review, you can make
an appeal to the Information Commissioner, who is the statutory regulator.
The Information Commissioner can be contacted at:

 

Information Commissioner’s Office

2^nd Floor,

Churchill House

Churchill Way

Cardiff

CF10 2HH

[2]www.informationcommissioner.gov.uk

 

 

Kind regards,

 

 

The FOI Team

 

Pembrokeshire County
Council / Cyngor Sir Benfro

County Hall / Neuadd y Sir

Haverfordwest / Hwlffordd

SA61 1TP

 

Tel / Ffon: 01437 77 5272 /
5380

Email / E-bost:
[3][Pembrokeshire Council request email]

 

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Dim ond y sawl y mae'r ddogfen hon wedi'i chyfeirio atynt ddylai ei
darllen, a'i defnyddio ganddynt ar gyfer ei dibenion bwriadedig; ac ni
ddylid fel arall ei hatgynhyrchu, copio, lledaenu, datgelu, addasu,
dosbarthu, cyhoeddi na'i rhoi ar waith chwaith. Os ydych chi wedi derbyn
yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, byddwch cystal a rhoi gwybod i ni ar
unwaith trwy ffonio 01437 764551 a'i ddileu oddi ar eich cyfrifiadur ar
unwaith. Ni ddylid rhoi'r cyfeiriad e-bost i unrhyw drydydd parti na'i
ddefnyddio ar gyfer unrhyw ddiben arall chwaith.

Gwefan Cyngor Sir Penfro -  [6]http://www.sir-benfro.gov.uk

Sylwer: Mae negeseuon e-bost sy’n cael eu hanfon a’u derbyn yn cael eu
monitro’n rheolaidd ar gyfer cydymffurfio â’n Diogelwch TG, a’n Polisi
E-bost/Rhyngrwyd.

Mae'r llofnod hwn hefyd yn cadarnhau bod y neges e-bost hon wedi cael ei
harchwilio am fodolaeth firysau cyfrifiadurol a chod maleisus.

Cyngor Sir Penfro
Rhif ffôn  01437 764551
E-bost [7][email address]

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg a byddwn yn ymateb cyn
pen 15 diwrnod gwaith fan bellaf. Byddwn yn ymateb yn yr un iaith â’r
ohebiaeth a dderbyniwyd (oni bai eich bod yn gofyn i ni wneud yn wahanol).

Os am gopi mewn print mawr, fformat hawdd ei ddarllen, Braille, sain neu
mewn iaith arall, cysylltwch â’r person a anfonodd yr e-bost hwn.

***************************************************************************************************************

 

References

Visible links
1. mailto:[Pembrokeshire Council request email]
2. http://www.informationcommissioner.gov.uk/
3. mailto:[Pembrokeshire Council request email]
4. http://www.pembrokeshire.gov.uk/
5. mailto:[email address]
6. http://www.sir-benfro.gov.uk/
7. mailto:[email address]

Dear Pembrokeshire Council,

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Pembrokeshire Council's handling of my FOI request 'Request for information regarding council owned commercial rental properties'.

The information requested is a repeat and update of that made in 2016 which was answered more completely, no such commercial issues were stated previously and weren't used as a reason not to answer the FOI as most of them are on the public record already it seems churlish to attempt to ommit them now.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: https://www.whatdotheyknow.com/request/r...

Yours faithfully,

Jon Collier

Freedom Of Information, Pembrokeshire Council

1 Atodiad

If you have received this email in error, please notify us by telephone on
01437 764551 and delete it from your computer immediately. Os ydych chi
wedi derbyn yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, byddwch cystal â rhoi gwybod
inni trwy ffonio 01437 764551. Wedyn dylech ddileu’r e-bost ar unwaith
oddi ar eich cyfrifiadur.

 

Dear Jon Collier,

 

We acknowledge your request for an Internal Review to be held regarding
the recent response you received following your request for information.

 

The Reviewing Officer will review your request, and will issue a response
within 20 working days, which is the 27/03/2019.

 

Kind Regards,

 

[1]cid:image001.jpg@01D41443.6BD4F5B0Jodie Aylward

Administrative Assistant, The FOI Team

Cynorthwyydd Gweinyddol, Y Tîm RhG

 

+:Pembrokeshire County Council / Cyngor Sir Benfro

                               County Hall / Neuadd y Sir

                               Haverfordwest / Hwlffordd

                               SA61 1TP

   ': 01437 775272  ;: [2][email address]

 

Publication Scheme: [3]https://www.pembrokeshire.gov.uk/publica... /
Disclosure Log:
[4]https://www.pembrokeshire.gov.uk/freedom...

   

Cynllun Cyhoeddi: [5]https://www.sir-benfro.gov.uk/cynllun-cy... / Cofnod
Datgeliadau:
[6]https://www.sir-benfro.gov.uk/rhyddid-gw...

P Think Green – Please consider the environment when printing this email.

     Fynd yn Ecolegol - Os gwelwch yn dda ystyriwch yr amgylchedd cyn
argraffu’r e-bost hwn.

 

_______________________________________________________________________________

We welcome correspondence in Welsh and English.  We will respond in the
language in which the correspondence is received (unless you ask us to do
otherwise).  /  Byddwn yn ymateb yn yr un iaith â’r ohebiaeth a
dderbyniwyd (oni bai eich bod yn gofyn i ni wneud yn wahanol).

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Evans, Alison, Pembrokeshire Council

1 Atodiad

If you have received this email in error, please notify us by telephone on
01437 764551 and delete it from your computer immediately. Os ydych chi
wedi derbyn yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, byddwch cystal â rhoi gwybod
inni trwy ffonio 01437 764551. Wedyn dylech ddileu’r e-bost ar unwaith
oddi ar eich cyfrifiadur.

 

Dear Mr Collier,

 

I write to confirm that we have undertaken the review of your Freedom of
Information request and attach the panel decision for your information.

 

If you are not satisfied with the outcome of a review, you can make an
appeal to the Information Commissioner, who is the statutory regulator.
The Information Commissioner can be contacted at:

 

Information Commissioner’s Office

2^nd Floor,

Churchill House

Churchill Way

Cardiff

CF10 2HH

[1]www.informationcommissioner.gov.uk

 

Yours sincerely,

 

 

Ali Evans

Information Governance and Complaints Manager/Rheolwr Rheoli Gwybodaeth a
Chwynion

Pembrokeshire County Council/Cyngor Sir Benfro

Telephone/Ffon: 01437 775805

E-mail/E-bost [2][email address]

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Dim ond y sawl y mae'r ddogfen hon wedi'i chyfeirio atynt ddylai ei
darllen, a'i defnyddio ganddynt ar gyfer ei dibenion bwriadedig; ac ni
ddylid fel arall ei hatgynhyrchu, copio, lledaenu, datgelu, addasu,
dosbarthu, cyhoeddi na'i rhoi ar waith chwaith. Os ydych chi wedi derbyn
yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, byddwch cystal a rhoi gwybod i ni ar
unwaith trwy ffonio 01437 764551 a'i ddileu oddi ar eich cyfrifiadur ar
unwaith. Ni ddylid rhoi'r cyfeiriad e-bost i unrhyw drydydd parti na'i
ddefnyddio ar gyfer unrhyw ddiben arall chwaith.

Gwefan Cyngor Sir Penfro -  [5]http://www.sir-benfro.gov.uk

Sylwer: Mae negeseuon e-bost sy’n cael eu hanfon a’u derbyn yn cael eu
monitro’n rheolaidd ar gyfer cydymffurfio â’n Diogelwch TG, a’n Polisi
E-bost/Rhyngrwyd.

Mae'r llofnod hwn hefyd yn cadarnhau bod y neges e-bost hon wedi cael ei
harchwilio am fodolaeth firysau cyfrifiadurol a chod maleisus.

Cyngor Sir Penfro
Rhif ffôn  01437 764551
E-bost [6][email address]

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg a byddwn yn ymateb cyn
pen 15 diwrnod gwaith fan bellaf. Byddwn yn ymateb yn yr un iaith â’r
ohebiaeth a dderbyniwyd (oni bai eich bod yn gofyn i ni wneud yn wahanol).

Os am gopi mewn print mawr, fformat hawdd ei ddarllen, Braille, sain neu
mewn iaith arall, cysylltwch â’r person a anfonodd yr e-bost hwn.

***************************************************************************************************************

 

References

Visible links
1. http://www.informationcommissioner.gov.uk/
2. mailto:[email address]
3. http://www.pembrokeshire.gov.uk/
4. mailto:[email address]
5. http://www.sir-benfro.gov.uk/
6. mailto:[email address]

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywJon Collier mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.