Request for information on provision of services

A.G Emmanuel made this Rhyddid Gwybodaeth request to Carmarthenshire Council

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Carmarthenshire Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Carmarthenshire Council,
I’d like to request some information in regards to the following services.
Listed Services:
a) Laundry equipment supply, maintenance and install.
b) Fire equipment supply, maintenance and install and provision of Fire Risk Assessments / consultancy.
c) HVAC equipment supply, maintenance and install.

1)Please confirm your annual spend for the listed services showing a breakdown of contract value and any additional ad-hoc spend for the previous 3 years.

2) Please confirm where services have been won through a tender or bid process or awarded via framework.
i) Please confirm the incumbent supplier and expected retender date.
ii) Please confirm the portal or tender forum you advertise/promote such works through.

3) Please confirm the name and contact details of the person responsible for procurement of the above services.

Yours faithfully,

A.G Emmanuel

FOIA, Carmarthenshire Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

dangos adrannau a ddyfynnir