Request for information on Job Advertisements

Gavin Starky made this Rhyddid Gwybodaeth request to Housing and Regeneration Directorate (Scotland)

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Housing and Regeneration Directorate (Scotland) fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Sir or Madam,

Can you tell me the number of job vacancies currently advertised within your department on this day 1/04/09 broken down into those advertised internally and those advertised externally.

Yours faithfully,

Gavin Starky

Housing and Regeneration Directorate (Scotland)

Dear Mr Starky
Your request has been forwarded to our HR department who will provide a response.
Kind Regards
Lynn Matthews

dangos adrannau a ddyfynnir