Request for further information

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Homes in Havering fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Homes in Havering,

I was wondering if you had a breakdown of all software applications
used by the ALMO.

Yours faithfully,

Collin Jenkins