Reported racism Statistics

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai University of Manchester fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear University of Manchester,

Please provide me the statistics regarding reported racism at the University of Manchester in 2017, 2018, 2019 and 2020.

1) Please provide the number of reported cases of racist abuse during semester times, from the student’s perspective by another student.

2) Please provide the number of reported cases of racist abuse during semester times by a member of staff against a student.

3) Please provide the number of reported cases of racist abuse during semester times between staff members.

4) If the information is held, please list the race/ nationality of
the complainants.

Yours faithfully, J.Ennim