Manylion cais “Regarding economics applicants stats

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
1142966  sent    2014-08-24 20:50:19 +0100  waiting_response  waiting_response  2014-08-24 20:50:19 +0100  outgoing  
1142967  response    2014-08-24 20:50:41 +0100        incoming  
1153502  response    2014-09-05 16:00:43 +0100    waiting_clarification  2014-09-11 18:33:13 +0100  incoming  
1158787  followup_sent    2014-09-11 18:33:04 +0100        outgoing  
1158788  status_update  described_state  2014-09-11 18:33:13 +0100  waiting_clarification  waiting_clarification  2014-09-11 18:33:13 +0100   
1178628  response    2014-10-02 16:37:02 +0100    partially_successful  2014-10-27 11:13:37 +0000  incoming  
1200371  status_update  described_state  2014-10-27 11:13:37 +0000  partially_successful  partially_successful  2014-10-27 11:13:37 +0000   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.