Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Regarding economics applicants stats'.