Referendums.

George Edwards made this Freedom of Information request to Llywodraeth Cymru

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Llywodraeth Cymru fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Welsh Assembly Government/Llywodraeth Cynulliad Cymru,
How many signitures does a UK voter need to force the English parliment on a Referendum by law.

Yours faithfully,

George Edwards