Recruitment Spend for the Academic Year of 2019/2020

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Lambeth College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Lambeth College,

Please can you kindly provide me with your total agency spend so far for the 2019/2020 Academic Year inclusive of agency breakdown by name and detailing how much has been spent with each recruitment agency.

Please also provide the total spend for permanent recruitment at the college , including the transfer fees, permanent placement fees for each agency as well as advertising spend for the year.

Yours faithfully,

Leanne Porter