Recruitment Spend 2017/18

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai North Warwickshire and Hinckley College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear North Warwickshire and Hinckley College,

Please can you provide me with your total agency spend so far in the 2017/2018 academic year along with a breakdown of which agencies that have been used and how much has been spent per agency.

Please also provide the total spend for permanent recruitment at the college , including the split between advertising, agency fees (including which agencies) and transfer fees etc.

Yours faithfully,

Sarah L

Dear North Warwickshire and Hinckley College,

I have not yet received the FOI request of Recruitment Spend 2017/18 that, by law, should have been completed by the 19th June.

Yours faithfully,

Sarah L