Recruitment and retention: British Muslims

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Waverley Studio College, Birmingham fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Waverley Studio College, Birmingham,

1. How many British Muslim employees have you recruited? Please provide figures for every year since 2010.

2. What is the average length of service?

3. How many British Muslims have you employed in communications/media roles since 2010?

Yours faithfully,

[Name Removed]