Recruitment Advertising

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Coleg Cambria fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Coleg Cambria,

Can you please provide me with your spend for permanent recruitment
over the last 12 months split by advertising, agency fees (please
confirm agency used), transfer fees, training etc.

Yours faithfully,

Jannet Owen

Bethan Lloyd-Jones, Coleg Cambria

​Dear Ms Owen
Thank you for your email requesting information on recruitment expenditure
for permanent staff over the last 12 months divided by advertising, agency
fees (name of agency used) transfer fees and training.
This request will be forwarded to Helen Mullock, HR Manager and we shall
respond to you within the agreed 20 workind days.
Yours sincerely
Bethan Lloyd-Jones
--

Sylwch os gwelwch yn dda fod gen i rif cyswllt newydd: 01978 267599

Please note my new contact number: 01978 267599

Prif Switsfwrdd / Main Switchboard 0300 30 30 007 / 

Bethan Lloyd-Jones   

Clerc i’r Gorfforaeth / Clerk to the Corporation

01978 267599 (direct dial number)

Mobile Phone: 07885977068 

Hapus  i gyfathrebu yn y Gymraeg neu’r Saesneg

Happy to communicate in Welsh or English

 

Coleg Cambria

Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam / Grove Park Road, Wrexham LL12 7AB

E-bost/Email: [1][email address]
Gwe/Web: [2]www.cambria.ac.uk

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.cambria.ac.uk/

Bethan Lloyd-Jones, Coleg Cambria

Dear Ms Owen
Please find below a response to your FOI request of 16 May 2016 regarding:
FOI request relating to information from the college on recruitment
expenditure for permanent staff over the last 12 months divided by
advertising, agency fees (name of agency used), transfer fees and
training​, 
For the period 1 May 2015 to 30 April 2016
Recruitment advertising:  £16,897
Agency fees:  £0
Agency transfer fees: £0
Training: £0
​Yours sincerely
Bethan Lloyd-Jones
Clerk​

Sylwch os gwelwch yn dda fod gen i rif cyswllt newydd: 01978 267599

Please note my new contact number: 01978 267599

Prif Switsfwrdd / Main Switchboard 0300 30 30 007 / 

Bethan Lloyd-Jones   

Clerc i’r Gorfforaeth / Clerk to the Corporation

01978 267599 (direct dial number)

Mobile Phone: 07885977068 

Hapus  i gyfathrebu yn y Gymraeg neu’r Saesneg

Happy to communicate in Welsh or English

 

Coleg Cambria

Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam / Grove Park Road, Wrexham LL12 7AB

E-bost/Email: [1][email address]
Gwe/Web: [2]www.cambria.ac.uk

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.cambria.ac.uk/