Recruitment Advertising

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Abbey Meads Community Primary School, Swindon fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Abbey Meads Community Primary School, Swindon,

Can you please provide me with your spend for permanent recruitment
over the last 12 months split by advertising, agency fees (please
confirm agency used), transfer fees, training etc.

Yours faithfully,

Jo Pearce