Recruitment Advertising

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai New College Telford fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear New College Telford,

Can you please provide me with your spend for permanent recruitment
over the last 12 months split by advertising, agency fees (please
confirm agency used), transfer fees, training etc.

Yours faithfully,

Julia Owens

Martin Smith,

Julia

I can confirm that the College has spent £9,189 in the last 12 months on recruitment.

This expenditure was for advertising.

Regards

Martin