Recruitment Advertising

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Eastleigh College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Eastleigh College,

Can you please provide me with your spend for permanent recruitment
over the last 12 months split by advertising, agency fees (please
confirm agency used), transfer fees, training etc.

Yours faithfully,

Julia Owen

Ryan Sarll, Eastleigh College

Dear Julia

Thank you for your Freedom of Information request. In response to your question our breakdown of permanent recruitment is as follows:

Advertising £63,075
Agency Fees £9,150
Total £72,225

Kind Regards,
Ryan

Ryan Sarll
Finance Manager
Eastleigh College
023 8091 1167

Eastleigh College, Chestnut Avenue, Eastleigh SO50 5FS.