Recruitment Advertising

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Berkshire College of Agriculture fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Berkshire College of Agriculture,

Can you please provide me with your spend for permanent recruitment
over the last 12 months split by advertising, agency fees (please
confirm agency used), transfer fees, training etc.

Yours faithfully,

Julia Owen

Richard Munday, Berkshire College of Agriculture

Richard Munday

Finance Director

Berkshire College of Agriculture (‘BCA’)

Direct Dial: 01628 827403

 

[1]www.bca.ac.uk

Dear Richard Munday,

Can you please provide me with your spend for permanent recruitment
over the last 12 months split by advertising, agency fees (please
confirm agency used), transfer fees, training etc.

Yours sincerely,

Julia Owen

Richard Munday, Berkshire College of Agriculture

I replied on Monday.
Kind regards 

Richard Munday

Finance Director

Berkshire College of Agriculture (‘BCA’)

Direct Dial: 01628 827403

 

[1]www.bca.ac.uk