Recruitment Advertising

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Barnsley College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Barnsley College,

Can you please provide me with your spend for permanent recruitment
over the last 12 months split by advertising, agency fees (please
confirm agency used), transfer fees, training etc.

Yours faithfully,

Julia Owen

foi, Barnsley College

Dear Julia

Please see below the information asper your request.

For the year ended 31 July 2017:
Recruitment Advertising £55k
Transfer Fees £35k
Agency Fees £627k.

Thanks

Kurt Taylor
Director Quality & Performance
Barnsley College, PO Box 266, Church Street, Barnsley, South Yorkshire, S70 2YW
T: +441226216565 F:
E: [email address]
http://www.barnsley.ac.uk

Please consider the environment - do you really need to print this email?