Recruitment Advertising

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Holy Cross College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Hello
Can you please provide me with your spend for permanent recruitment
over the last 12 months split by advertising, agency fees (please
confirm agency used), transfer fees, training

Many Thanks
Katie Wogel

Informationmailbox, Holy Cross College

None - we don't use agencies.

dangos adrannau a ddyfynnir