Recruitment Advertising

Jannet Owens made this Rhyddid Gwybodaeth request to Bishop Challoner Catholic Collegiate Girls School, London

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Bishop Challoner Catholic Collegiate Girls School, London fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Bishop Challoner Catholic Collegiate Girls School, London,

Can you please provide me with your spend for permanent recruitment
over the last 12 months split by advertising, agency fees (please
confirm agency used), transfer fees, training etc.

Yours faithfully,

Jannet Owens