Record of recent written motions

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Dunchurch Parish Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Dunchurch Parish Council,

Please supply details held of all written motions made by Dunchurch Parish councillors from January 2005 to the present time.

Yours faithfully,

Paul Waller