Reasonable adjustments

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Babergh District Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

[Name Removed] (Ataliwyd y cyfrif)

Dear Babergh District Council,

How many reasonable adjustments have you made to bus stops?

Yours faithfully,

[Name Removed]