re

kae wogel made this Rhyddid Gwybodaeth request to Greenhead College

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Greenhead College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Greenhead College,

Can you please provide me with your spend for permanent recruitment
over the last 12 months split by advertising, agency fees (please
confirm agency used), transfer fees, training etc.

Yours faithfully,

kate wogel

Debra Todd, Greenhead College

Good afternoon

We confirm the following spend for this academic year:

Advertising: £15,885
Recruitment agency: £9000

With very best wishes

HR

dangos adrannau a ddyfynnir