Radiography Spend

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Buckinghamshire Healthcare NHS Trust fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Buckinghamshire Healthcare NHS Trust,

Please can you provide information on the radiography spend from January 2016 until April 2018.

Yours faithfully,

Jack Pearne

BHInfo (BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE NHS TRUST), Buckinghamshire Healthcare NHS Trust

2 Atodiad

Dear Mr Pearne,

Thank you for your request. Your reference number is FOI2018-170.
Please see attached your acknowledgment letter and an information leaflet.

Kind Regards,

Natalie Gregory

dangos adrannau a ddyfynnir

BHInfo (BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE NHS TRUST), Buckinghamshire Healthcare NHS Trust

1 Atodiad

Dear Mr Pearne,

Please find the response to your FOI request attached.

Kind Regards,

 

Louise

Louise Cole

Communications and FOI Officer

Communications

dangos adrannau a ddyfynnir