Qualified Social Worker Questions

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Carlisle City Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Carlisle City Council,

1.How many Qualified Social Workers vacancies have there been in the last 12 months?
2.How many Qualified Social Workers vacancies have been filled in the last 12 months?

Yours faithfully,

Alex Carpenter

Clare Furlong, Carlisle City Council

1 Atodiad

Dear Mr Carpenter

Please find attached response to your Freedom of Information Act request.

Thank you

Clare Furlong

Clare Furlong

Corporate Information Officer

Policy and Performance

Chief Executive's Team

Carlisle City Council

Civic Centre

Carlisle

CA3 8QG

Telephone 01228 817165

e-mail [1][email address]

dangos adrannau a ddyfynnir