Pupils rejected or expelled since 1991

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai King Edward VI Camp Hill School for Girls fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Louise van Weezel

Dear King Edward VI Camp Hill School for Girls,

I would like to know if any pupils have been rejected or expelled from King Edward VI Camp Hill School for Girls due to grades not complying with expectations?
If so;

How many pupils have been expelled or rejected since 1992?

How many of these were due to poor grades?

What grades King Edward VI Camp Hill School for Girls require for pupils to attend the school?

Yours faithfully,

Louise van Weezel