Provide any documents, policies or guidance relating to the equivalence between British A levels and [the Portuguese final-year exams].

Ethun made this Rhyddid Gwybodaeth request to Cymwysterau Cymru

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Cymwysterau Cymru fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

According the Portuguese law which is available online on this topic , these exams are equivalent to the final high school graduation exams of the Portuguese system. However, the local school doesn't understand what A levels are equivalent to and they have failed to recognise British A levels saying that they don't show any prove that the student has completed high school studies. This is wrong and I think that you can clarify this !

International A levels are accepted globally and are the most prestigious high school level examinations/courses. Students with these qualifications make their way to high rank universities across the globe.

Are the International A levels high school final exams equivalent to the last year of Portuguese exams and are the A levels exams the ones that can be given through Cambridge schools or through British council or through British public and private schools after completing the studies and the high school last years to access the university? Most students sit for 3 A levels which mark the end of high school internationally? Provide information/policy for equivalence of British high school finals(A levels) to the Portuguese system or vice versa.

I reckon that living in this land ( Europe) where right to education , information and access to rights is considered important, you can provide the information.

Your response can save the future , dreams and career of many people from dismantling, we are looking forward to get a kind response from you.

Yours faithfully,
Muneeb Hassan

enquiries, Cymwysterau Cymru

Thank you for your e-mail.
Your enquiry will be forwarded to a relevant member of the team who will
provide a response at the earliest possible opportunity.

If your communication relates to results / appeals for summer 2022, please
refer to WJEC’s results helpline on:
029 2105 5441 or e-mail [email address].

In the meantime, you may find answers or support for your enquiry on our
website.
www.qualificationswales.org.

Diolch am eich e-bost.

Bydd eich ymholiad yn cael ei anfon ymlaen at aelod perthnasol o'r tîm a
fydd yn rhoi ymateb cyn gynted â phosibl.

Os yw eich cyfathrebiad yn ymwneud â chanlyniadau/apeliadau ar gyfer haf
2022, cysyllwch â’r llinell gymorth canlyniadau CBAC ar:
029 2105 5441 neu e-bostiwch [email address].

Yn y cyfamser, efallai y cewch atebion neu gefnogaeth i'ch ymholiad ar ein
gwefan.
www.qualificationswales.org.

Helen Murray, Cymwysterau Cymru

Dear Muneeb

Thank you for your Freedom of Information request received on 18th July.

Please note that Qualifications Wales, working in partnership with Colegau Cymru, undertook a referencing of the Credit and Qualifications Framework for Wales (CQFW) to the European Qualifications Framework (EQF) during 2018-19. Information about the exercise and a link to the report are publicly available on our website on the following link:

https://qualificationswales.org/english/...

Please contact us again if you require any further information.

Kind regards,

Helen Murray
Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth/Information Governance Manager
Cymwysterau Cymru / Qualifications Wales
Rhagenwau / Pronouns: Hi/Ei / She (her) / Her
Ffôn/Tel: 01633 373 223
E-bost/E-mail: [email address]

                                                                                                                          
 
            
 
Ni ellir dal Cymwysterau Cymru yn gyfrifol am gynnwys yr e-bost hwn gan ei bod yn bosib taw barn personol yr awdur, ac nid barn y cwmni, a fynegir. Os derbyniwyd yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, rhowch wybod i’r danfonwr ar unwaith os gwelwch yn dda, heb ddatgelu, copio na dosbarthu’r neges. Er bod Cymwysterau Cymru yn gwneud pob ymdrech i warchod ei strwythur TG yn erbyn ymosodiadau feirws, ni ellir ei ddal yn gyfrifol am unrhyw ffeiliau a dderbynnir â feirws ynddynt. Cynghorwn bob derbynnydd i archwilio unrhyw atodiadau am feirws.

Qualifications Wales cannot be held responsible for the content of this e-mail as it may reflect the sender’s personal view and not that of the organisation. Should you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately and do not disclose, copy or distribute it. While Qualifications Wales takes care to run anti-virus software on all servers and workstations, the organisation cannot be held responsible for any infected files that are received. It is advisable for all recipients to virus scan any file attachments.

dangos adrannau a ddyfynnir

Helen Murray, Cymwysterau Cymru

Dear Muneeb,

The link to the report on Colegau Cymru's website is now here:

https://www.colleges.wales/image/publica...

Kind regards,

Helen Murray
Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth/Information Governance Manager
Cymwysterau Cymru / Qualifications Wales
Rhagenwau / Pronouns: Hi/Ei / She (her) / Her
Ffôn/Tel: 01633 373 223
E-bost/E-mail: [email address]

                                                                                                                          
 
            
 
Ni ellir dal Cymwysterau Cymru yn gyfrifol am gynnwys yr e-bost hwn gan ei bod yn bosib taw barn personol yr awdur, ac nid barn y cwmni, a fynegir. Os derbyniwyd yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, rhowch wybod i’r danfonwr ar unwaith os gwelwch yn dda, heb ddatgelu, copio na dosbarthu’r neges. Er bod Cymwysterau Cymru yn gwneud pob ymdrech i warchod ei strwythur TG yn erbyn ymosodiadau feirws, ni ellir ei ddal yn gyfrifol am unrhyw ffeiliau a dderbynnir â feirws ynddynt. Cynghorwn bob derbynnydd i archwilio unrhyw atodiadau am feirws.

Qualifications Wales cannot be held responsible for the content of this e-mail as it may reflect the sender’s personal view and not that of the organisation. Should you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately and do not disclose, copy or distribute it. While Qualifications Wales takes care to run anti-virus software on all servers and workstations, the organisation cannot be held responsible for any infected files that are received. It is advisable for all recipients to virus scan any file attachments.

dangos adrannau a ddyfynnir