Property Frontage Prices

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Pembrokeshire Council,

Please provide me with the details of ALL Property Frontages sold by Pembrokeshire County Council since January 2004. These details should include ALL Local Authority & Ex-Local Authority Properties within the SA73 Postcode.

Please provide the information to the following categories.

Street Name / Postcode.
House Number
Area of Land Purchased.
Cost of each Area of Land Purchased.
Total Revenue received by Pembs County Council for the Sale of ALL Property Frontages Sold since January 2004.

Yours faithfully,

Graham Warlow

Boobyer, Ann, Pembrokeshire County Council

If you have received this email in error, please notify us by telephone on 01437 764551 and delete it from your computer immediately. Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, byddwch cystal â rhoi gwybod inni trwy ffonio 01437 764551. Wedyn dylech ddileu’r e-bost ar unwaith oddi ar eich cyfrifiadur.

I acknowledge receipt of your request received in our office on 16 June 2014.

We are considering your request and you should receive the information required within the statutory timescale of 20 working days, i.e. 14 July 2014; unless the information is exempt or we require additional time to consider whether disclosure is in the public interest in accordance with Section 2 of the Freedom of Information Act.

We will publicise Freedom of Information requests along with our response, in the disclosure log on the Council’s website.

Regards
Sian

Sian Waters
Information Governance and Freedom of Information Officer
County Hall
Haverfordwest
SA61 1PT

Tel – 01437 775798
Email – [cyfeiriad ebost]

dangos adrannau a ddyfynnir

Freedom Of Information, Pembrokeshire County Council

2 Atodiad

If you have received this email in error, please notify us by telephone on
01437 764551 and delete it from your computer immediately. Os ydych chi
wedi derbyn yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, byddwch cystal â rhoi gwybod
inni trwy ffonio 01437 764551. Wedyn dylech ddileu’r e-bost ar unwaith
oddi ar eich cyfrifiadur.

 

Dear Mr Warlow

 

Please find attached our response to your FOIA request regarding property
frontage prices.

 

Regards

 

Sian Waters

Information Governance and Freedom of Information Officer

County Hall

Haverfordwest

SA61 1TP

 

Tel - 01437 775798

Email - [1][email address]

 

 

 

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Dim ond y sawl y mae'r ddogfen hon wedi'i chyfeirio atynt ddylai ei
darllen, a'i defnyddio ganddynt ar gyfer ei dibenion bwriadedig; ac ni
ddylid fel arall ei hatgynhyrchu, copio, lledaenu, datgelu, addasu,
dosbarthu, cyhoeddi na'i rhoi ar waith chwaith. Os ydych chi wedi derbyn
yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, byddwch cystal a rhoi gwybod i ni ar
unwaith trwy ffonio 01437 764551 a'i ddileu oddi ar eich cyfrifiadur ar
unwaith. Ni ddylid rhoi'r cyfeiriad e-bost i unrhyw drydydd parti na'i
ddefnyddio ar gyfer unrhyw ddiben arall chwaith.

Gwefan Cyngor Sir Penfro - [3]http://www.pembrokeshire.gov.uk

Sylwer: Mae negeseuon e-bost sy’n cael eu hanfon a’u derbyn yn cael eu
monitro’n rheolaidd ar gyfer cydymffurfio â’n Diogelwch TG, a’n Polisi
E-bost/Rhyngrwyd.

Mae'r llofnod hwn hefyd yn cadarnhau bod y neges e-bost hon wedi cael ei
harchwilio am fodolaeth firysau cyfrifiadurol a chod maleisus.

***************************************************************************************************************

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.pembrokeshire.gov.uk/
3. http://www.pembrokeshire.gov.uk/