Profit and Loss of Investment Pinnacle Group

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Banc Datblygu Cymru ccc fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Development Bank of Wales plc,

You loaned a total investment amount of £2.3 million pound to Pinnacle Group Fortran Rd, St Mellon’s , Cardiff CF3.
Can you confirm the total amount repaid to Development Bank Wales and confirm the profit or loss to the public.

Yours faithfully,

Mrs Bartlett