Profit and Loss Cardiif Riding School

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Cardiff Council,

Please provide from your accounts the operating profits or losses for Cardiff Pontcanna Riding School for the financial accounting years listed below.

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

Yours faithfully,

Philip Rapier

FOI, Cyngor Caerdydd

2 Atodiad

Dear Mr Rapier
 
Please find attached a response to your Freedom of Information Act request

Regards
Information & Improvement - Gwella a Gwybodaeth
Cardiff Council - Cyngor Caerdydd
Room 356, County Hall, Atlantic Wharf, Cardiff, CF10 4UW - Ystafell 356,
Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW
Tel: 029 2087 2087 - Ffôn: 029 2087 2088
Email: [1][email address].uk - Ebost: [2][email address]

dangos adrannau a ddyfynnir

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

--
Scanned by iCritical.

.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]