Procurement Structure Chart

Etienne made this Rhyddid Gwybodaeth request to Birmingham City University

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Birmingham City University fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Birmingham City University,

Please may you provide me the structure of the Procurement team for the above organisation?

Yours faithfully,

Etienne Pommey