Procurement of Contractors and Construction Consultancy Services

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales,

Can you please tell me the following:

1. How you procure Construction Consultancy Services
2. How you procure Construction Contractors
3. If by your own framework, please tell me:
a. The titles and content of the relevant frameworks
b. Who is on the current frameworks
c. The start and end dates of the frameworks
d. Any possible extension periods to the frameworks
e. The name and contact email of person responsible for the frameworks.

Yours faithfully,

Nicola

Rutherford, Alison (Assembly - Corporate Unit),

1 Atodiad

Nicola,

Please find attached acknowledgement of your request for information

<<ATI 276 - Acknowledgement.doc>>

Alison Rutherford

Freedom of Information and Records Coordinator
Cydgysylltydd Rhyddid Gwybodaeth a Chofnodion

Corporate Unit/Yr Uned Gorfforaethol

National Assembly for Wales/Cynulliad Cenedlaethol Cymru

T: 029 20821813

[1]www.cynulliadcymru.org
[2]www.assemblywales.org

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn
ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer
Cymru ac i ddwyn llywodraeth Cymru i gyfrif.

The National Assembly for Wales is the democratically elected body that
represents the interests of Wales and its people, makes laws for Wales and
holds the Welsh government to account.

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg.
We welcome correspondence in Welsh or English.

Any of the statements or comments made above should be regarded as
personal and not necessarily those of the National Assembly for Wales, any
constituent part or connected body.

Dylid ystyried unrhyw ddatganiad neu sylw a geir yn y neges hon fel un
personol ac nid o reidrwydd yn fynegiant o safbwynt Cynulliad Cenedlaethol
Cymru, unrhyw ran ohono neu unrhyw gorff cysylltiedig

dangos adrannau a ddyfynnir

Communications via the GSi may be automatically logged, monitored and/or
recorded for legal purposes.

Cafodd fersiwn gwreiddiol y neges e-bost hon ei sganio gan wasanaeth
gwrthfeirysau Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth (GSI) a ddarparwyd gan
Cable&Wireless Worldwide mewn partneriaeth a MessageLabs. (Rhif Tystysgrif
CCTM 2006/04/0007). Wrth adael y GSI nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig a'r neges hon.
Mae'n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth drwy'r GSI yn cael ei logio,
ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol.

References

Visible links
1. http://www.cynulliadcymru.org/
2. http://www.assemblywales.org/

Willoughby, Kevin \(Assembly - Corporate Unit\),

Nicola

Further to your recent information request, I would be grateful for further clarification. The National Assembly for Wales Commission has not entered into any contracts for new construction although it has let a contract for the maintenance of it's existing facilities. Can you confirm whether you are seeking information on facilities maintenance or purely construction services.

Regards

Kevin

Kevin Willoughby

Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth, Rheoli Cofnodion ac Archwilio Mewnol

dangos adrannau a ddyfynnir

Yr Uned Gorfforaethol
Corporate Unit

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
National Assembly for Wales

(Ffôn/Tel / 029 20898889

www.cynulliadcymru.org
www.assemblywales.org

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn llywodraeth Cymru i gyfrif.

The National Assembly for Wales is the democratically elected body that represents the interests of Wales and its people, makes laws for Wales and holds the Welsh government to account.

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg.
We welcome correspondence in Welsh or English.

Any of the statements or comments made above should be regarded as personal and not necessarily those of the National Assembly for Wales, any constituent part or connected body.
Dylid ystyried unrhyw ddatganiad neu sylw a geir yn y neges hon fel un personol ac nid o reidrwydd yn fynegiant o safbwynt Cynulliad Cenedlaethol Cymru, unrhyw ran ohono neu unrhyw gorff cysylltiedig

dangos adrannau a ddyfynnir

Dear Willoughby, Kevin (Assembly - Corporate Unit),

I am seeking information on both Facilities Maintenance and Construction Services

Yours sincerely,

Nicola

Willoughby, Kevin \(Assembly - Corporate Unit\),

Thank you for your message. I will be away from the office until until
28.06.10.

Diolch am eich neges. Ni fyddan yn y swyddfa tan28.06.10.

dangos adrannau a ddyfynnir

Communications via the GSi may be automatically logged, monitored and/or
recorded for legal purposes.

Cafodd fersiwn gwreiddiol y neges e-bost hon ei sganio gan wasanaeth
gwrthfeirysau Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth (GSI) a ddarparwyd gan
Cable&Wireless Worldwide mewn partneriaeth a MessageLabs. (Rhif Tystysgrif
CCTM 2006/04/0007). Wrth adael y GSI nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig a'r neges hon.
Mae'n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth drwy'r GSI yn cael ei logio,
ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol.

Rutherford, Alison (Assembly - Corporate Unit),

1 Atodiad

Nicola

Please find attached response to your request for information

<<ATI 276 -response.doc>>
Regards

Alison Rutherford

Freedom of Information and Records Coordinator
Cydgysylltydd Rhyddid Gwybodaeth a Chofnodion

Corporate Unit/Yr Uned Gorfforaethol

National Assembly for Wales/Cynulliad Cenedlaethol Cymru

T: 029 20821813

[1]www.cynulliadcymru.org
[2]www.assemblywales.org

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn
ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer
Cymru ac i ddwyn llywodraeth Cymru i gyfrif.

The National Assembly for Wales is the democratically elected body that
represents the interests of Wales and its people, makes laws for Wales and
holds the Welsh government to account.

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg.
We welcome correspondence in Welsh or English.

Any of the statements or comments made above should be regarded as
personal and not necessarily those of the National Assembly for Wales, any
constituent part or connected body.

Dylid ystyried unrhyw ddatganiad neu sylw a geir yn y neges hon fel un
personol ac nid o reidrwydd yn fynegiant o safbwynt Cynulliad Cenedlaethol
Cymru, unrhyw ran ohono neu unrhyw gorff cysylltiedig

dangos adrannau a ddyfynnir

Communications via the GSi may be automatically logged, monitored and/or
recorded for legal purposes.

Cafodd fersiwn gwreiddiol y neges e-bost hon ei sganio gan wasanaeth
gwrthfeirysau Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth (GSI) a ddarparwyd gan
Cable&Wireless Worldwide mewn partneriaeth a MessageLabs. (Rhif Tystysgrif
CCTM 2006/04/0007). Wrth adael y GSI nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig a'r neges hon.
Mae'n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth drwy'r GSI yn cael ei logio,
ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol.

References

Visible links
1. http://www.cynulliadcymru.org/
2. http://www.assemblywales.org/