Probationary Officers on record

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Civil Nuclear Constabulary fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Catherine Moughton

Dear Civil Nuclear Constabulary,

I am writing to ask if it would be possible to please provide me the number of probationary officers currently within your force. If this could also be split by neighbourhood force area I would be very grateful.

Yours faithfully,

Catherine Moughton