Manylion cais “Print and printers used internally at council

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
3673476  sent    2018-11-05 15:41:38 +0000  waiting_response  waiting_response  2018-11-05 15:41:38 +0000  outgoing  
3673521  response    2018-11-05 16:03:47 +0000    waiting_response  2018-11-06 16:15:32 +0000  incoming  
3676111  status_update    2018-11-06 16:15:31 +0000  waiting_response  waiting_response  2018-11-06 16:15:31 +0000   
3746104  response    2018-11-27 12:32:15 +0000    successful  2019-01-30 14:10:37 +0000  incoming  
3987486  status_update  described_state  2019-01-30 14:10:37 +0000  successful  successful  2019-01-30 14:10:37 +0000   
4476406  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-05-01 03:45:26 +0100         
4476407  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-05-01 03:45:26 +0100         
4476408  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-05-01 03:45:26 +0100         
4476409  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-05-01 03:45:26 +0100         
4476410  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-05-01 03:45:26 +0100         
6165307  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-01-31 03:52:42 +0000         
6165308  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-01-31 03:52:42 +0000         
6165309  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-01-31 03:52:42 +0000         
6165310  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-01-31 03:52:42 +0000         
6165311  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-01-31 03:52:43 +0000         
6165312  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-01-31 03:52:43 +0000         
6165313  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-01-31 03:52:43 +0000         
6165314  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-01-31 03:52:43 +0000         
6165315  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-01-31 03:52:43 +0000         
6165316  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-01-31 03:52:43 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.