Price of food in Courtyard cafe

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai South Downs College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear South Downs College,

I would like to know how much on average you spend on food in the courtyard cafe per month, I am doing this through the freedom of information act so would like an answer please and also if you could specify some individual items, I would like to know how much 1 sausage costs you and also 1 hashbrown

Yours faithfully,

Anonymous