Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywHenry mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Pothole statistics

We're waiting for Henry to read a recent response and update the status.

Dear Ceredigion Council,

I am writing to gain information under the freedom of information act on the following:

1) How many potholes were reported in 2018?
2) How many potholes were reported in 2019?
3) How many potholes were reported in 2020?

4) How many potholes were repaired in 2018?
5) How many potholes were repaired in 2019?
6) How many potholes were repaired in 2020?

7) How many pothole compensation claims were received in 2018?
8) How many pothole compensation claims were received in 2019?
9) How many pothole compensation claims were received in 2020?

10) How many pothole compensation claims were paid out in 2018?
11) How many pothole compensation claims were paid out in 2019?
12) How many pothole compensation claims were paid out in 2020?

13)How many pothole compensation claims were rejected in 2018?
14) How many pothole compensation claims were rejected in 2019?
15) How many pothole compensation claims were rejected in 2020?

16) How much did the council pay out for pothole inflicted compensation claims in 2018?
17) Hw much did the council pay out for pothole inflicted compensation claims in 2019?
18) How much did the council pay out for pothole inflicted compensation claims in 2020?

19) What was the budget for repairing potholes in 2018?
20) What was the budget for repairing potholes in 2019?
21) What was the budget for repairing potholes in 2020?

22) How much did the council spend on repairing potholes in 2018?
23) How much did the council spend on repairing potholes in 2019?
24) How much did the council spend on repairing potholes in 2020?

25) How many hours were spent on repairing potholes in 2018?
26) How many hours were spent on repairing potholes in 2019?
27) How many hours were spent on repairing potholes in 2020?

Yours faithfully,

Henry Smith

Ceredigion CE Freedom Of Information,

Diolch am eich neges e-bost a fydd yn cael sylw gan y swyddog cyswllt
priodol maes o law.

 

Thank you for your e-mail communication which will receive attention from
the appropriate link officer

 

--

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Cewch ateb Cymraeg i
bob gohebiaeth Gymraeg ac ateb Saesneg i bob gohebiaeth Saesneg. Ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

We welcome correspondence in Welsh and English. Correspondence received in
Welsh will be answered in Welsh and correspondence in English will be
answered in English. Corresponding in Welsh will not involve any delay.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.

Ceredigion CE Freedom Of Information,

Dear Henry Smith ,

Thank you for your e-mail dated 25th February 2021.

The content of your e-mail forms a request under the Freedom of Information Act 2000 and Ceredigion County Council has a timeframe of 20 working days in which to respond, which is on or before 26th March 2021. We will therefore be in further contact with you.

Should you have any queries please do not hesitate to contact us.

Yours sincerely,

FOI Team

Tîm Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth
Complaints & Freedom of Information Team
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

01545 574151

Cwynion / Complaints
[email address].cymru / [email address]

Rhyddid Gwybodaeth / Freedom of Information
[email address].cymru / [Ceredigion County Council request email]

www.ceredigion.gov.uk

--

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Cewch ateb Cymraeg i bob gohebiaeth Gymraeg ac ateb Saesneg i bob gohebiaeth Saesneg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au) y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen, copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir datgelu cynnwys y negest ebost hon.

We welcome correspondence in Welsh and English. Correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and correspondence in English will be answered in English. Corresponding in Welsh will not involve any delay.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any information and advice given in this correspondence no liability is accepted for losses arising from any errors contained in it and you are reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for the attention and use of the named addressee(s). If you are not the intended recipient, or person responsible for delivering this information to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless you are the intended recipient or his/her representative you are not authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000 the contents of this email may be disclosed.

Dear Ceredigion Council,

We requested information on 25th February 2021.

As per the Freedom of Information Act, we were expecting a response within 20 working days. As we have now exceeded this timeframe, could you please either let us know when you plan to respond or send the response through as soon as possible.

Yours sincerely,

Henry

Ceredigion CE Freedom Of Information,

Diolch am eich neges e-bost a fydd yn cael sylw gan y swyddog cyswllt
priodol maes o law.

 

Thank you for your e-mail communication which will receive attention from
the appropriate link officer

 

--

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Cewch ateb Cymraeg i
bob gohebiaeth Gymraeg ac ateb Saesneg i bob gohebiaeth Saesneg. Ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan GDPR y DU, Deddf Diogelu Data 2018, a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000,
gellir datgelu cynnwys yr e-bost hwn.

We welcome correspondence in Welsh and English. Correspondence received in
Welsh will be answered in Welsh and correspondence in English will be
answered in English. Corresponding in Welsh will not involve any delay.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the UK GDPR, Data Protection Act 2018 and the Freedom of Information
Act 2000 the contents of this email may be disclosed.

Ceredigion CE Freedom Of Information,

Dear Henry Smith,

Thank you for your below e-mails, and please accept our sincere apologies for the delay in acknowledging receipt of your previous correspondence. We are currently in discussion with the relevant Services regarding your correspondence and we have asked that it is dealt with as a matter of priority.

Please be assured that once the relevant information/response has been received we will endeavour to issue this as soon as possible.

We hope that the above information will be of assistance, and again please accept our sincere apologies for the delay and any inconvenience caused.

Kind Regards,

FOI Team

Tîm Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth
Complaints & Freedom of Information Team
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

01545 574151

Cwynion / Complaints
[email address].cymru / [email address]

Rhyddid Gwybodaeth / Freedom of Information
[email address].cymru / [Ceredigion County Council request email]

www.ceredigion.gov.uk

dangos adrannau a ddyfynnir

Ceredigion CE Freedom Of Information,

4 Atodiad

Dear Henry Smith,

 

Thank you for your Freedom of Information request dated 25^th February
2021 and please accept our sincere apologies for the delay in providing a
response.

 

The information you have requested is as follows:

 

1)    How many potholes were reported in 2018?

3451

 

2)    How many potholes were reported in 2019?                  

3580

 

3)    How many potholes were reported in 2020?                  

1939

 

4)    How many potholes were repaired in 2018?                   

2769

 

5)    How many potholes were repaired in 2019?                   

2351

 

6)    How many potholes were repaired in 2020?                   

1781

 

7)    How many pothole compensation claims were received in 2018?

11

 

8)    How many pothole compensation claims were received in 2019?

6

 

9)    How many pothole compensation claims were received in 2020?

14

 

10) How many pothole compensation claims were paid out in 2018?

0

 

11) How many pothole compensation claims were paid out in 2019?

2

 

12) How many pothole compensation claims were paid out in 2020?

2 to date, some claims still ongoing

 

13) How many pothole compensation claims were rejected in 2018?

11

 

14) How many pothole compensation claims were rejected in 2019?

4

 

15) How many pothole compensation claims were rejected in 2020? 

3 to date, some claims still ongoing

 

16) How much did the council pay out for pothole inflicted compensation
claims in 2018?

Nil

 

17) How much did the council pay out for pothole inflicted compensation
claims in 2019?

£212.74

 

18) How much did the council pay out for pothole inflicted compensation
claims in 2020?

£512.88 to date, some claims still ongoing

 

19) What was the budget for repairing potholes in 2018?

There is no specific budget for the repair of potholes.

 

20) What was the budget for repairing potholes in 2019?

There is no specific budget for the repair of potholes.

 

21) What was the budget for repairing potholes in 2020?

There is no specific budget for the repair of potholes.

 

22) How much did the council spend on repairing potholes in 2018?

Ceredigion County Council does not hold financial information specifically
for potholes.  We would only be able to provide the total spend on
Highways Maintenance which includes expenditure on Road Maintenance and
other highways maintenance functions including Planned Maintenance,
Routine Cyclical Maintenance, Routine Reactive Repairs (including
emergency repairs) and Routine Inspection/Surveys. 

 

23) How much did the council spend on repairing potholes in 2019?

Ceredigion County Council does not hold financial information specifically
for potholes.  We would only be able to provide the total spend on
Highways Maintenance which includes expenditure on Road Maintenance and
other highways maintenance functions including Planned Maintenance,
Routine Cyclical Maintenance, Routine Reactive Repairs (including
emergency repairs) and Routine Inspection/Surveys. 

 

24) How much did the council spend on repairing potholes in 2020?

Ceredigion County Council does not hold financial information specifically
for potholes.  We would only be able to provide the total spend on
Highways Maintenance which includes expenditure on Road Maintenance and
other highways maintenance functions including Planned Maintenance,
Routine Cyclical Maintenance, Routine Reactive Repairs (including
emergency repairs) and Routine Inspection/Surveys. 

 

25) How many hours were spent on repairing potholes in 2018?

Information not recorded.

 

26) How many hours were spent on repairing potholes in 2019?

Information not recorded.

 

27) How many hours were spent on repairing potholes in 2020?

Information not recorded.

 

We hope that the above information will be of assistance, however if you
have any complaints in relation to this FOI response the Council operates
an internal appeals procedure.  If you wish to utilise this procedure
please respond to this e-mail, marked for the attention of: Mr Alun
Williams, Corporate Lead Officer for Policy, Performance and Public
Protection, within 40 working days of the date of this response.

 

Should you have any queries regarding the above response please do not
hesitate to contact us.

 

Yours sincerely,

FOI Team

 

Tîm Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth

Complaints & Freedom of Information Team 

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

 

01545 574151

 

Cwynion / Complaints

[1][email address].cymru  / [2][email address]

 

Rhyddid Gwybodaeth / Freedom of Information

[3][email address].cymru  /  [4][Ceredigion County Council request email]

 

[5]www.ceredigion.gov.uk

 

[6]CCCCrestColourTextRightRasterPNG Bach  [7]CC Environment P(RGB) Cropped
(3)  

 

[8]cid:image005.png@01D34C17.0D8B5430

 

[9]cid:image003.png@01D65535.D676DCF0

 

 

--

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Cewch ateb Cymraeg i
bob gohebiaeth Gymraeg ac ateb Saesneg i bob gohebiaeth Saesneg. Ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan GDPR y DU, Deddf Diogelu Data 2018, a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000,
gellir datgelu cynnwys yr e-bost hwn.

We welcome correspondence in Welsh and English. Correspondence received in
Welsh will be answered in Welsh and correspondence in English will be
answered in English. Corresponding in Welsh will not involve any delay.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the UK GDPR, Data Protection Act 2018 and the Freedom of Information
Act 2000 the contents of this email may be disclosed.

References

Visible links
1. mailto:[email address].cymru
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address].cymru
4. mailto:[Ceredigion County Council request email]
5. http://www.ceredigion.gov.uk/
6. http://www.ceredigion.gov.uk/
7. http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/...

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywHenry mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.