Postgraduate Statistics - Modern South Asian Studies

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai University of Oxford fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear University of Oxford,

Please provide the following information:

The number of applicants who applied for the MSc Modern South Asian Studies course by the January 2017 deadline, for study in the upcoming 2017/18 academic year.

Yours faithfully,

Ash Rizwan