Please can you tell

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Y Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear British Broadcasting Corporation,

Did Prince Andrew or anybody in his team receive the questions before the interview with Emily Maitliss regarding his relationship with Jeffrey Epstein?

Did Prince Andrew or any of his team view the interview before it was broadcast and, if so, were they allowed any right of veto or to make changes or re-shoot parts of the interview? If so, did this take place?

Yours faithfully,

m.spaven