Please can you

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Legal Aid Agency fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Legal Aid Agency,

Please, can you give me a breakdown of the amount of money John Worboys has been granted in his recent attempt to be freed on parole.

Yours faithfully,

mark spaven

Information Governance (LAA), Legal Aid Agency

2 Atodiad

Dear Mr Spaven

 

Please find attached a response to your recent FOIA request.

 

Yours sincerely

 

Information Governance | Corporate Centre | 102 Petty France, London, SW1H
9AJ

 

[1][IMG]

 

dangos adrannau a ddyfynnir