Planning Premission

andy green made this Freedom of Information request to A1 Housing Bassetlaw Limited

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai A1 Housing Bassetlaw Limited fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear A1 Housing Bassetlaw Limited,

have got any planning permission to build a new site at Misson Mill, Mission. Nottinghamshire

Yours faithfully,
Andy Green