Planning Application 12/00584/FU

Moorhaven Tenants Association made this Rhyddid Gwybodaeth request to East North East Homes Leeds

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai East North East Homes Leeds fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Moorhaven Tenants Association

Dear East North East Homes Leeds,
MOORHAVEN COURT and proposed adjacent development 12/00584/fu cranmer gardens

Please provide any information held as regards the impact of the above on MOORHAVEN COURT

Yours faithfully,

Moorhaven Tenants Association