Planning

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Cyngor Sir Ceredigion fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Ceredigion Council,

Can you please provide the following information:

1. Staff structure of the planning department - as 14th February 2019
2. Total number of planning applications determined annually, from
2010 to current period - data per annum
3. Total staff costs of planning staff (sub-divided by Development
Management, Forward Planning and Administration) - from 2010 to
present (allow estimated cost for current year)
4. Total number of staff who are members of the Royal Town Planning
Institute
5. Number of Planning staff who are able to speak Welsh
6. Details of outsourcing of planning work over the last 5 years
years, including costs and details of work
7. Details of all planning work issued to consultants, including
names of consultants, type of work and value
8. Details of consultancy work in respect of the re-structuring of
the planning department - to include nature of work, value of
contract and name of consultants
9, Number of planning decisions which have been decided contrary to
the officer's recommendation over last 6 years. Information to
include details of planning application and reason for departure
from officer recommendation.
10. Details of costs awarded against the Council in respect of
planning appeals for unreasonable behaviour - to include details of
appeal site, total award of costs, case officer and any action
taken as a consequence.

Yours faithfully,

lawrence dovey

Ceredigion CE Freedom Of Information,

Diolch am eich neges e-bost a fydd yn cael sylw gan y swyddog cyswllt
priodol maes o law.

 

Thank you for your e-mail communication which will receive attention from
the appropriate link officer

 

--

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Cewch ateb Cymraeg i
bob gohebiaeth Gymraeg ac ateb Saesneg i bob gohebiaeth Saesneg. Ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

We welcome correspondence in Welsh and English. Correspondence received in
Welsh will be answered in Welsh and correspondence in English will be
answered in English. Corresponding in Welsh will not involve any delay.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.

Ceredigion CE Freedom Of Information,

Dear Mr Dovey,

 

Many thanks for your e-mail dated 14^th February 2019.

 

The content of your e-mail forms a request under the Freedom of
Information Act 2000 and as such Ceredigion County Council has a 20
working day timescale in order to respond to your request, on or before
114^th March 2019.

 

I will therefore be in further communication with you.

 

Yours sincerely,

 

FOI Team

 

Tîm Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth

Complaints & Freedom of Information Team 

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

 

01545 574151

 

 

 

--

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Cewch ateb Cymraeg i
bob gohebiaeth Gymraeg ac ateb Saesneg i bob gohebiaeth Saesneg. Ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

We welcome correspondence in Welsh and English. Correspondence received in
Welsh will be answered in Welsh and correspondence in English will be
answered in English. Corresponding in Welsh will not involve any delay.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.

Ceredigion CE Freedom Of Information,

Dear Mr Dovey,

 

I refer to our earlier e-mail and wish to confirm that you will receive a
response to your Freedom of Information request by the 14^th March 2019.

 

Kind regards

 

FOI Team

 

From: Ceredigion CE Freedom Of Information
Sent: 15 February 2019 13:59
To: [FOI #552564 email]
Subject: FOI Planning - NJW/15194

 

Dear Mr Dovey,

 

Many thanks for your e-mail dated 14^th February 2019.

 

The content of your e-mail forms a request under the Freedom of
Information Act 2000 and as such Ceredigion County Council has a 20
working day timescale in order to respond to your request, on or before
114^th March 2019.

 

I will therefore be in further communication with you.

 

Yours sincerely,

 

FOI Team

 

Tîm Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth

Complaints & Freedom of Information Team 

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

 

01545 574151

 

 

 

--

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Cewch ateb Cymraeg i
bob gohebiaeth Gymraeg ac ateb Saesneg i bob gohebiaeth Saesneg. Ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

We welcome correspondence in Welsh and English. Correspondence received in
Welsh will be answered in Welsh and correspondence in English will be
answered in English. Corresponding in Welsh will not involve any delay.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.

Dear Ceredigion CE Freedom Of Information,
Please can you respond to my request. As you know, you should have done this by law, by now.

Yours sincerely,

lawrence dovey

Ceredigion CE Freedom Of Information,

Diolch am eich neges e-bost a fydd yn cael sylw gan y swyddog cyswllt
priodol maes o law.

 

Thank you for your e-mail communication which will receive attention from
the appropriate link officer

 

--

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Cewch ateb Cymraeg i
bob gohebiaeth Gymraeg ac ateb Saesneg i bob gohebiaeth Saesneg. Ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

We welcome correspondence in Welsh and English. Correspondence received in
Welsh will be answered in Welsh and correspondence in English will be
answered in English. Corresponding in Welsh will not involve any delay.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.

Ceredigion CE Freedom Of Information,

Dear Lawrence Dovey,

 

I refer to your Freedom of Information request dated 14^th February 2019. 
I apologise sincerely for the delay in providing you with a response,
however please see below your response in part.  I am awaiting further
information from the Finance Section.

 

The information you have requested is:

 

1.    Staff structure of the planning department - as 14th February 2019

Please see attachment

2.    Total number of planning applications determined annually, from2010
to current period - data per annum

This information is available on the Welsh Government website.

3.    Total staff costs of planning staff (sub-divided by Development
Management, Forward Planning and Administration) - from 2010 to present
(allow estimated cost for current year)

Total cost of employees are found in the attached document

4.    Total number of staff who are members of the Royal Town Planning
Institute

12, however there is no requirement for staff to be members

5.    Number of Planning staff who are able to speak Welsh

7

6.    Details of outsourcing of planning work over the last 5 years years,
including costs and details of work

Awaiting information from Service

7.    Details of all planning work issued to consultants, including names
of consultants, type of work and value

Awaiting information from Service

8. Details of consultancy work in respect of the re-structuring of the
planning department - to include nature of work, value of contract and
name of consultants

None

9. Number of planning decisions which have been decided contrary to the
officer's recommendation over last 6 years. Information to include details
of planning application and reason for departure from officer
recommendation.

This information is available on the Welsh Government website

10. Details of costs awarded against the Council in respect of planning
appeals for unreasonable behaviour - to include details of appeal site,
total award of costs, case officer and any action taken as a consequence.

Awaiting information from the Service

 

 

I hope that this information will be of assistance but if you have any
complaints in relation to this FOI response the Council does operate an
internal appeals procedure. If you wish to utilise this procedure then
please write to, Mr Alun Williams, Cyngor Sir Ceredigion County Council,
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion, SA46 OPA or via
email through [1][Ceredigion Council request email].

 

Should you have any queries regarding the above response, please do not
hesitate to contact the team.

 

Yours sincerely,

FOI Team

 

Tîm Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth

Complaints & Freedom of Information Team 

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

 

01545 574151

 

Cwynion / Complaints

[2][email address].cymru  / [3][email address]

 

Rhyddid Gwybodaeth / Freedom of Information

[4][email address].cymru  /  [5][Ceredigion Council request email]

 

--

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Cewch ateb Cymraeg i
bob gohebiaeth Gymraeg ac ateb Saesneg i bob gohebiaeth Saesneg. Ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

We welcome correspondence in Welsh and English. Correspondence received in
Welsh will be answered in Welsh and correspondence in English will be
answered in English. Corresponding in Welsh will not involve any delay.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.

References

Visible links
1. mailto:[Ceredigion Council request email]
2. mailto:[email address].cymru
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address].cymru
5. mailto:[Ceredigion Council request email]

Ceredigion CE Freedom Of Information,

1 Atodiad

Dear Lawrence Dovey,

 

Please accept my apologies as I omitted to provide you with the
attachment.

 

Kind regards

 

FOI Team

 

From: Ceredigion CE Freedom Of Information
Sent: 18 March 2019 15:42
To: [FOI #552564 email]
Subject: RE: Freedom of Information request - Planning NJW/15194

 

Dear Lawrence Dovey,

 

I refer to your Freedom of Information request dated 14^th February 2019. 
I apologise sincerely for the delay in providing you with a response,
however please see below your response in part.  I am awaiting further
information from the Finance Section.

 

The information you have requested is:

 

1.    Staff structure of the planning department - as 14th February 2019

Please see attachment

2.    Total number of planning applications determined annually, from2010
to current period - data per annum

This information is available on the Welsh Government website.

3.    Total staff costs of planning staff (sub-divided by Development
Management, Forward Planning and Administration) - from 2010 to present
(allow estimated cost for current year)

Total cost of employees are found in the attached document

4.    Total number of staff who are members of the Royal Town Planning
Institute

12, however there is no requirement for staff to be members

5.    Number of Planning staff who are able to speak Welsh

7

6.    Details of outsourcing of planning work over the last 5 years years,
including costs and details of work

Awaiting information from Service

7.    Details of all planning work issued to consultants, including names
of consultants, type of work and value

Awaiting information from Service

8. Details of consultancy work in respect of the re-structuring of the
planning department - to include nature of work, value of contract and
name of consultants

None

9. Number of planning decisions which have been decided contrary to the
officer's recommendation over last 6 years. Information to include details
of planning application and reason for departure from officer
recommendation.

This information is available on the Welsh Government website

10. Details of costs awarded against the Council in respect of planning
appeals for unreasonable behaviour - to include details of appeal site,
total award of costs, case officer and any action taken as a consequence.

Awaiting information from the Service

 

 

I hope that this information will be of assistance but if you have any
complaints in relation to this FOI response the Council does operate an
internal appeals procedure. If you wish to utilise this procedure then
please write to, Mr Alun Williams, Cyngor Sir Ceredigion County Council,
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion, SA46 OPA or via
email through [1][Ceredigion Council request email].

 

Should you have any queries regarding the above response, please do not
hesitate to contact the team.

 

Yours sincerely,

FOI Team

 

Tîm Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth

Complaints & Freedom of Information Team 

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

 

01545 574151

 

Cwynion / Complaints

[2][email address].cymru  / [3][email address]

 

Rhyddid Gwybodaeth / Freedom of Information

[4][email address].cymru  /  [5][Ceredigion Council request email]

 

--

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Cewch ateb Cymraeg i
bob gohebiaeth Gymraeg ac ateb Saesneg i bob gohebiaeth Saesneg. Ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

We welcome correspondence in Welsh and English. Correspondence received in
Welsh will be answered in Welsh and correspondence in English will be
answered in English. Corresponding in Welsh will not involve any delay.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.

References

Visible links
1. mailto:[Ceredigion Council request email]
2. mailto:[email address].cymru
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address].cymru
5. mailto:[Ceredigion Council request email]