Permanent recruitment

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai South Downs College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear South Downs College,

Can you please provide me with your spend for permanent recruitment over the last 12 months split by advertising, agency fees (please confirm agency used), transfer fees, training etc.

Yours faithfully,

Lucas Hill