Permanent recruitment

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Paston College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Paston College,

Can you please provide me with your spend for permanent recruitment over the last 12 months split by advertising, agency fees (please confirm agency used), transfer fees, training costs for new staff etc.

Yours faithfully,

Lucas Hill