Periods has the college occupied the college building Uttoxeter Old Mill Church Street

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Burton College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Burton College,

What periods has the college occupied the college building Uttoxeter Old Mill
Church Street, Uttoxeter during years 2010 to 2018

Yours faithfully,

Permjit kalsi