Pericarditis numbers

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Fife NHS Board fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Fife NHS Board,

Can you supply the following information -

Number of Patients diagnosed with pericarditis in the year - 2018

Number of Patients diagnosed with pericarditis in the year - 2019

Number of Patients diagnosed with pericarditis in the year - 2020

Number of Patients diagnosed with pericarditis in the year - 2021 (year to date)

Yours faithfully,

Derek Reid