Payment of £712,500 to Land Securities Properties Ltd

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Westminster City Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

B.Coleman (Ataliwyd y cyfrif)

Dear Westminster City Council,

On September 23rd 2010 you made a payment
of £712,500 to the following company:

Land Securities Properties Ltd
5,Strand
London
WC2 5AF
Company Number: 00961477

Please provide the receipts for these payments.

FYI: http://www.w2ww.openlylocal.com/supplier...

http://www.w2ww.openlylocal.com/supplier...

Yours,

B.Coleman

B.Coleman (Ataliwyd y cyfrif)

Dear Westminster City Council,

One day late and counting...

Yours faithfully,

B.Coleman

B.Coleman (Ataliwyd y cyfrif)

Dear WC,

Two days late and counting...

Yours,

B.Coleman