Pay increase awarded to directors and governing board

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Coleg Llandrillo Cymru, Rhos-on-Sea fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Coleg Llandrillo Cymru,

Please could you outline the percentage increase in salary for the 2014-2015 year for managers and directors

Yours faithfully,
Margaret Tudor