Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywMs Bradley mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Pay and Display Transactions and Income

We're waiting for Ms Bradley to read a recent response and update the status.

Dear Carmarthenshire Council,

Where the council is responsible for On-Street and Off Street pay and display car parking (excluding Off-Street pay-on-foot and pay-on-exit car parks, permits, season tickets, PCN and other income)
For the period 01/04/2019 to 31/03/2020, please could you tell me:

The total number of Off Street pay and display parking transactions/tickets sold (all payment methods)
The total number of On Street pay and display parking transactions/tickets sold (all payment methods)

Total Off Street pay and display income (cash, credit/debit card, pay by phone)
Total On Street pay and display income (cash, credit/debit card, pay by phone)

Total number of Off Street pay and display parking transactions/tickets sold via a pay by phone provider
Total number of On Street pay and display parking transactions/tickers sold via a pay by phone provider

Total Off Street pay and display income processed via a pay by phone provider
Total On Street pay and display income processed via a pay by phone provider

In relation to the Council’s current pay by phone parking provider, can you tell me:
What is the contract expiry date for your pay by phone parking provider, including any extension periods?

What is the current notice period required in order for the Council to exit this contract?
What is the current contract value, annualised over the period 01/04/2020 – 31/03/2020?

Yours faithfully,

Ms Bradley

FOIA, Carmarthenshire County Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

dangos adrannau a ddyfynnir

FOIA, Carmarthenshire County Council

1 Atodiad

Dear Ms. Bradley

 

I refer to your request for information which was received on the 28^th
August, 2020 and has been dealt with under the Freedom of Information Act.

 

The specific information you requested was as follows:

 

Where the council is responsible for On-Street and Off Street pay and
display car parking (excluding Off-Street pay-on-foot and pay-on-exit car
parks, permits, season tickets, PCN and other income)

 

For the period 01/04/2019 to 31/03/2020, please could you tell me:

 

The total number of Off Street pay and display parking
transactions/tickets sold (all payment methods)

 

1,947,669

 

The total number of On Street pay and display parking transactions/tickets
sold (all payment methods)

 

N/A

 

Total Off Street pay and display income (cash, credit/debit card, pay by
phone)

 

£2,233,409

£136,027 for outdoor recreation only.

 

Total On Street pay and display income (cash, credit/debit card, pay by
phone)

 

N/A

 

Total number of Off Street pay and display parking transactions/tickets
sold via a pay by phone provider

 

N/A

 

Total number of On Street pay and display parking transactions/tickers
sold via a pay by phone provider

 

N/A

 

Total Off Street pay and display income processed via a pay by phone
provider

 

N/A

 

Total On Street pay and display income processed via a pay by phone
provider

 

N/A

 

In relation to the Council’s current pay by phone parking provider, can
you tell me:

 

What is the contract expiry date for your pay by phone parking provider,
including any extension periods?

 

What is the current notice period required in order for the Council to
exit this contract?

 

What is the current contract value, annualised over the period 01/04/2020
– 31/03/2020?

 

We do not offer pay by phone

 

Yours sincerely

 

 

 

Julie John

Information Officer

ICT & Corporate Property/ TG a Pholisi Corfforaethol

Chief Executive’s Department/Adran Y Prif Weithredwr

Carmarthenshire County Council/Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Allanol/External (01267) 224498

Mewnol/Internal: 4498

 

[1]signature_1228683212

 

 

References

Visible links

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywMs Bradley mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.