Pavement on Upper Kincraig Street

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Sir or Madam,

Please advise why the paving stones on Upper Kincraig Street, CF24, are currently being replaced with tarmac and what is happening to the paving stones that are being removed.

Yours faithfully,

Ceri Davies

Cyngor Caerdydd

Dear Ceri Davies

Thank you for your Freedom of Information request.

Details have been forwarded to the Freedom of Information Officer within
the relevant department who will be dealing with your request and will
contact you in due course.

If you have any further queries, please do not hesitate to contact us.

Sincerely,

Rory Williams

C2C Records Officer
Connect to Cardiff
Cardiff County Council
County Hall
Atlantic Wharf
Cardiff
CF10 4UW

email [1][email address]

Annwyl Ceri Davies,

Diolch am eich cais Rhyddid Gwybodaeth.

Mae’r manylion wedi cael eu danfon at y Swyddogion Rhyddid Gwybodaeth yn
yr adran berthnasol. Byddent yn delio gyda’ch cais a byddent yn cysylltu
â chi yn fuan.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad bellach, cysylltwch â fi os gwelwch yn
dda.

Yn gywir,

Rory Williams

Cysylltu â Chaerdydd
Cyngor Caerdydd

e-bost: [2][email address]

dangos adrannau a ddyfynnir

Highways and Waste Management - Brindley Road, Cyngor Caerdydd

1 Atodiad

<<Doc712274.rtf>>

dangos adrannau a ddyfynnir

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

Gadawodd Richard Taylor anodiad ()

The latest document is a second acknowledgement.

Highways and Waste Management - Brindley Road, Cyngor Caerdydd

1 Atodiad

<<Doc717137.rtf>>

Please see attached

dangos adrannau a ddyfynnir

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************